Algemene voorwaarden en disclaimer

OV-bureau Groningen Drenthe, hierna te noemen OV-bureau, verleent u hierbij toegang tot www.zomerbroezzn.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. OV-bureau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
OV-bureau spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan
te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van OV-bureau.
In het bijzonder zijn alle ​ prijzen ​ op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OV-bureau
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OV-bureau.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van OV-bureau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of
interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een
andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het
materiaal.